ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σ. & Κ. ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αναλαμβάνουμε:

  • Αλλαγή μηχανισμού / μηχανής ανελκυστήρα 
  • Τροποποίηση ανελκυστήρα από απλό σε inverter
  • Συμμόρφωση του ανελκυστήρα σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία
  • Ανακαίνιση θαλάμου ανελκυστήρα